Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.

- udział mieszkańców w debacie

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 


alt


 


Mapy

                mapy

Kultura

WSSE Invest-Park

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

Oświata
Sołectwa
Szukaj
-
 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
RUSZOWICE

ruszowice.blogspot.com/

www.facebook.com/ruszowice/?fref=ts

DANE STATYSTYCZNE

Powierzchnia: 373 ha
Liczba mieszkańców: 147 (stan na 31.12.2017 r.)
Sołtys: Renata Fiedor, tel. 605 688 013
Samorządowy koordynator wsi: Agnieszka Fedak-Bierc, tel. 74 646 41 11
Opiekun świetlicy: Anna Kucharska

Koło Gospodyń Wiejskich: przewodnicząca: Monika Szein

 

OKIEM MARKA PERZYŃSKIEGO

 

Więcej…

Sekrety maryjnej kolumny

Były religijną i poniekąd polityczną manifestacją. Stawiano je jako wotum w różnych trudnych sytuacjach życiowych, m.in. za ocalenie życia, powrót do zdrowia, czy odwrót morowego powietrza. Mowa o kolumnach maryjnych. Jedna z nich stoi we wsi Ruszowice.

Jest przyciężka, w typie ludowym, ale to właśnie na nią warto zwrócić szczególną uwagę, choć kolumn maryjnych na ziemi kłodzkiej jest wiele. Ufundował ją w 1802 roku niejaki Mouser. Nas powinna zainteresować jednak głównie data. Był to już bowiem na ziemi kłodzkiej okres rządów Prus, faworyzujących wyraźnie religię protestancką (w 1810 roku doszło w państwie pruskim wręcz do kasaty, w ramach której zlikwidowano większość klasztorów). Kolumna maryjna stanęła więc w Ruszowicach pomimo tego, że protestantyzm nie uznaje kultu świętych oraz Maryi. Jako że kolumny takie miały wydźwięk propagandowy, na ziemi kłodzkiej stawiano je głównie w dobie kontrreformacji. Kolumna stojąca na Przełęczy Bardzkiej – przykładowo – ufundowana została przez jednego z kłodzkich rajców jako wotum po nieoczekiwanym odwrocie z tych ziem w styczniu 1741 roku wojsk pruskich. Prusacy okazali się roztropni i gdy ponownie zajęli te ziemie nie usunęli jej, choć pruski gubernator hrabstwa kłodzkiego walczył z Kościołem katolickim różnymi sposobami, m.in. usuwając księży z probostw. Usunięcie kolumny obnażyłoby jednak do końca prawdziwe oblicze nowej władzy, co nie byłoby jej na rękę. Pozory starano się zachować do końca. Gdy Fryderyk Wielki uznał, że do odbudowy państwa po trzech wojnach śląskich powinni włączyć się także katolicy, odwołał z ziemi kłodzkiej znienawidzonego przez miejscową ludność gubernatora-tyrana, choć był on jego przyjacielem. W pruskiej polityce nie było sentymentów. Usunięcie jednej kolumny nic by zresztą nie dało. Na ziemi kłodzkiej jest ich wiele. Powstały głównie w czasach przynależności ziemi kłodzkiej do katolickiego dworu Habsburgów, który oddał w opiekę Maryi wszystkie podległe sobie terytoria. Jej kult uznano więc niejako za państwowy. Wzorem do naśladowania dla innych stała się kolumna maryjna wystawiona przez cesarza Ferdynanda III w 1647 roku w Wiedniu i w 1650 roku w Pradze. Na ziemi kłodzkiej nowy trend w sztuce przyjęto tym chętniej, że kolumny maryjne – symbolizujące dostojeństwo, chwałę Bożą i wyniesienie Matki Bożej – w bardzo widoczny dla wszystkich sposób przybliżały publicznie katolicką teologię maryjną. Podkreślały, że Kościół to opoka, a Maryja to jego filar. To Maryja wybrana została przecież jako Matka Boga, oblubienica Baranka i depozytariuszka tajemnicy wcielenia. Symboliczne znaczenie kolumny znano zresztą od dawna. Chrześcijaństwo przejęło ją z antyku, w którym rozumiana była jako symbol godności, wielkości, chwały i dostojeństwa. Kilkakrotnie wspomina o niej Biblia, choćby w Pieśni nad Pieśniami: „Jego nogi – kolumny z białego marmuru, wsparte na szczerozłotych podstawach”(5.15), czy w Apokalipsie: „Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga i już z niej nie wyjdzie” (3.12). Na ziemi kłodzkiej niektóre kolumny maryjne nawiązują do miejscowych sanktuariów maryjnych. We wspomnianych Ruszowicach kolumna zwieńczona jest rzeźbą przedstawiającą Matkę Boską Wambierzycką z pobliskiej Śląskiej Jerozolimy (jak nazwano Wambierzyce). W Starkowie Maryja z kolumny wyobraża Matkę Boską Bolesną z pobliskiego Starego Wielisławia. W Szalejowie Górnym na kolumnie posadowiono kamienną Pietę – replikę cudami słynącej drewnianej Piety znajdującej się w miejscowym kościele. Ruszowice to także dobry przykład na to, by pokazać, jak kult maryjny łączono w sztuce z chrystologią. Na cokole kamiennej rzeźby z 1803 roku przedstawiającej ukrzyżowanie widnieje płaskorzeźba Matki Boskiej Bolesnej (z sercem przebitym mieczem). Rzeźba ta stoi przy wjeździe do wsi od strony Kamieńca. Kolumny wystawiano z okazji różnych wydarzeń, najczęściej dramatycznych. Przykładem kolumna maryjna w kłodzkim Rynku. Mieszkańcy, rada miejska i miejscowi jezuici ufundowali ją w 1680 roku jako wotum za uratowanie miasta od pożaru i zarazy (kolumna stanęła rok później). Zaraza wybuchła w 1680 roku po pożarze, który część Kłodzka strawił cztery lata wcześniej. W większości przypadków kolumny sprawiają wrażenie lekkości, ale to pozory. Jedna potrafi ważyć wiele ton, dlatego przy jej wykonaniu i postawieniu pracowało zwykle wiele osób. Warto dodać, że w typie rzeźby kłodzkiej ścierają się wpływy monumentalnej rzeźby praskiej z delikatną, ekspresyjną rzeźbą śląską. Ruszowice to niewielka wieś w Kotlinie Kłodzkiej położna praktycznie na płaskim terenie (345-360 m n.p.m.), ale i tutaj nie brakuje pięknych widoków. Roztaczają się one stąd na otaczające ziemię kłodzką pasma górskie. Choć Ruszowice pojawiają się w dokumentach dopiero w 1347 roku, powstały wcześniej, w okresie przedlokacyjnym. Bardzo długo należały do właścicieli pobliskiego pałacu w Piszkowicach. Aby dojechać tutaj od strony Kłodzka, należy skierować się na drogę Kłodzko-Kudowa i skręcić następnie w prawo w kierunku Kamieńca. Po drodze miniemy Roszyce.

Na podstawie „Przewodnika dla dociekliwych. Gminy Kłodzko skarby i osobliwości” autorstwa Marka Perzyńskiego.

Więcej…

Kolumnę wieńczy figura Matki Boskiej Wambierzyckiej: na hakach wbitych w kapitel wieszano wieńce i lampiony

 

Więcej…

Nastarsza remiza strażacka na Ziemi Kłodzkiej

Więcej…

Świetlica środowiskowa kiedyś...

 

Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe FlashStara strona BIP

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

Szczegółowe informacje

 

 bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki
Atrakcje Gminy Kłodzko

wirtualnyspacer

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com