Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
Przedsiębiorczość
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.

- udział mieszkańców w debacie

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Założenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 20 maja 2014 20:48


Koszty założenia firmy
Nazwa firmy
Zakres działalności
Procedura rejestracji
ZUS
REGON
Urząd Skarbowy
Firmowy rachunek bankowy
Pieczątka
Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon!

 


Koszty założenia firmy
Od 1 lipca 2011 funkcjonuje w Polsce tzw. jedno okienko, dzięki któremu możemy założyć firmę praktycznie w ciągu jednego dnia. Rejestracji dokonuje Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej ( w skrócie CEIDG ), podległa Ministrowi Gospodarki. Należy pamiętać że założenie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.

 

Nazwa firmy
Nazwa firmy, jest niezbędna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nazwą firmy osoby fizycznej jest - zgodnie z art. 43 Kodeksu Cywilnego - jej imię i nazwisko.

Z tego względu wszystkie osoby fizyczne prowadzące indywidualnie działalność gospodarczą lub zawodową muszą w nazwie swojej firmy zamieścić swoje własne imię i nazwisko.

Dodatkowo, do celów łatwiejszej identyfikacji firmy (np. wśród kilkudziesięciu innych, prowadzonych przez osoby o takim samym nazwisku) warto w nazwie zawrzeć informację o profilu działalności lub inną unikalną nazwę, na przykład:

„Piekarnia – Anna Kowalska" - dla piekarni,
„Mechanika samochodowa – Krzysztof Nowak" - dla warsztatu samochodowego.

Oczywiście pełną nazwą firmy posługujemy się głównie w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz przy podpisywaniu dokumentów prawnych.
W kontaktach codziennych oraz w elementach wizualnych, np. szyld nad sklepem, ulotka reklamowa, nalepka na produkcie itp., najpewniej będziemy używali nazwy skróconej, czyli „Piekarnia" czy „Mechanika samochodowa". Jest to uzasadnione, gdyż krótsza nazwa lepiej zapada w pamięć, a właściwie dobrana od razu informuje klienta o charakterze naszej działalności.

Przed ostateczną decyzją o wyborze nazwy dla naszej firmy warto sprawdzić, czy podobna nazwa nie funkcjonuje już na rynku. Zbytnie podobieństwo może sprawiać, iż zamiast do naszej firmy, klienta skieruje się do konkurencyjnej.

 

Zakres działalności
Należy zastanowić się nad szczegółowym określeniem, czym będzie się zajmować nasza firma.

Do każdego z wybranych rodzajów działalności należy przyporządkować kod PKD, informacje o kodach dostępne:
- na stronie internetowej www.stat.gov.pl w zakładce klasyfikacje, PKD 2007, wyszukiwarka kodów lub www.eu-go.gov.pl/opisy-procedur/zezwolenia/
- telefonicznie: Urząd Statystyczny Wałbrzych- Informatorium tel. 74 8869220, 74 8869222

Jeżeli przy składaniu dokumentów rejestracyjnych firmy nie przewidzimy wszystkich możliwych zakresów działania naszego przedsiębiorstwa, nie będziemy mogli w tych obszarach prowadzić działalności. Wówczas konieczne będzie zgłoszenie tych zmian. Zgłoszenie zmiany w centralnej ewidencji działalności gospodarczej nie jest obciążone opłatą.

 

Procedura rejestracji
Rejestrując działalność gospodarczą należy udać się do Urzędu Gminy albo Urzędu Miasta.

W Urzędzie Gminy w Kłodzku rejestracja działalności obywa się w pok. 210 (ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko) tel. 74 6474108

Niezbędnym dokumentem będzie dowód osobisty oraz wniosek CEIDG-1.

Wypełnić wniosek CEIDG możemy poprzez Internet na stronie www.ceidg.gov.pl lub w tradycyjny sposób wypełniając wniosek ręcznie.

Chcąc założyć firmę przez Internet, niezbędny będzie nam podpis elektroniczny tzw. profil zaufany. Jednak aby mieć taką możliwość, trzeba najpierw dokonać bezpłatnej rejestracji na stronie www.epuap.gov.pl oraz wysłać zgłoszenie o zarejestrowaniu naszego podpisu.

Istnieje również możliwość wypełnienia przez Internet wniosku roboczego, z którym należy udać się do Urzędu Gminy. Przyspieszy to czas na ręczne wypisywanie naszych danych przez urzędnika, który zeskanuje kod z naszego wniosku roboczego, nie tracąc czasu na wpisywanie danych ręcznie.

Wniosek CEIDG-1 musi zawierać:

• Imię i nazwisko,
• Adres zamieszkania,
• Adres wykonywania działalności ( może być ten sam co zamieszkania lub zameldowania ),
• Numer NIP ( jeżeli jeszcze nie mamy, Urząd Skarbowy nada nam w ciągu kilku dni ),
• Numer PESEL,
• Nazwę firmy ( musi zawierać imię i nazwisko lub może być samym imieniem i nazwiskiem),
• Datę rozpoczęcia działalności ( nie może być wsteczna ),
• Rodzaj działalności wg. Polskiej klasyfikacji kodów PKD 2007 ( dostępna www.stat.gov.pl/klasyfikacje) – każdy rodzaj działalności gospodarczej ma przypisany kod, który trzeba wpisać do wniosku,
• Informacje odnośnie wyboru formy opodatkowania,
• Aktualny Urząd Skarbowy,
• Informacje o przechowywaniu dokumentów rachunkowych.

Po złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy, dane przesyłane są do CEIDG, która dokonuje rejestracji naszej działalności gospodarczej oraz przesyła informację do Urzędu Skarbowego oraz ZUS o założonej przez nas działalności gospodarczej.
 
Składając wniosek CEIDG w Urzędzie Gminy jest możliwość zgłoszenia do  ubezpieczenia ZUS na druku ZUS ZUA lub osobiście dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg. miejsca zamieszkania oddziale ZUS. Obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne, zdrowotne.

 

ZUS
Następnym krokiem jest wizyta w ZUS-ie, ponieważ CEIDG przesyła tylko informację do ZUS-u, o tym że powstała nowa firma jako płatnik składek, natomiast trzeba dokonać zgłoszenia przedsiębiorcy jako ubezpieczonego ( obowiązkowymi ubezpieczeniami są: rentowe, emerytalne, zdrowotne). Zgłoszenia dokonuje się w terminie 7 dni od założenia firmy, we właściwym wg. miejsca zamieszkania oddziale ZUS, na druku ZUS ZUA.

ZUS Inspektorat w Kłodzku
Pl. B. Chrobrego 21
57-300 Kłodzko
tel. 801 400 987 z telefonów stacjonarnych (22) 560 16 00 z telefonów stacjonarnych i komórkowych

 

REGON
W przypadku gdy jest to nasza pierwsza działalność gospodarcza, potrzebny będzie nam numer REGON. W ciągu 7 dni od przesłania przez CEIDG wniosku do Urzędu Statystycznego zostanie nadany unikalny numer REGON. Uzależnione jest to od ilości wniosków, ale zazwyczaj trwa to około 2 dni roboczych. Status naszego numeru możemy sprawdzić na stronie CEIDG.

 

Urząd Skarbowy
CEIDG przesyła do naszego aktualnego Urzędu Skarbowego wniosek CEIDG-1 w którym wybrana została:

-forma w jakiej będzie opłacany podatek dochodowy
-forma wpłaty zaliczki:
- rodzaj prowadzonej dokumentacji

Nie ma obowiązku wizyty w Urzędzie Skarbowym, za wyjątkiem osób które mają zamiar zostać podatnikami podatku VAT. W tym przypadku niezbędne jest wypełnienie druku VAT –R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym wraz z uiszczeniem opłaty.

Urząd Skarbowy w Kłodzku
ul. Walasiewiczówny 1
57-300 Kłodzko
Tel. 74 6474300

 

Firmowy rachunek bankowy
Osoba prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do posiadania rachunku bankowego. Jednak nie musi być to rachunek wyłącznie firmowy, może być połączony razem z prywatnym ( także wspólny z małżonkiem ).

 

Pieczątka
Dysponując już wpisem do centralnej ewidencji i numerami REGON i NIP, możemy wyrobić pieczątkę firmową. Będzie ona przydatna przy załatwianiu formalności w urzędach, a także przy wystawianiu rachunków i faktur. Nie istnieje wprawdzie podstawa prawna nakazująca przedsiębiorcy wyrobienie pieczątki, jednak pieczątka okazuje się przydatna przy załatwianiu szeregu formalności. Znacznie ułatwi też wypełnianie druków. Warto ją wyrobić jak najszybciej.

Na pieczątce umieszczamy:
• pełną nazwę firmy zawierającą co najmniej imię i nazwisko,
• adres, pod którym będziemy prowadzić działalność gospodarczą,
• numer identyfikacji REGON i NIP.

Na pieczątce warto zamieścić numer telefonu oraz faksu, tak, by klienci i kontrahenci mogli w każdej chwili odnaleźć numer kontaktowy do naszej firmy.

 

Zezwolenia, koncesje, działalność regulowana
Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej musimy pamiętać, że wolność gospodarcza, którą zapewnia nam ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, nie obejmuje wszystkich dziedzin życia gospodarczego. Wiele tych obszarów podlega ustawowym ograniczeniom, które dopuszczają możliwość wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej wyłącznie w przypadku posiadanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych. Inne zaś wymagają uzyskania zezwoleń lub koncesji. Jeszcze inne muszą zostać zgłoszone do rejestru działalności regulowanej, dlatego przed rozpoczęciem działalności należy się upewnić, czy aby nasza działalność nie wymaga specjalnej koncesji lub zezwolenia.

 

Więcej informacji: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;9c067923-44f8-46b0-aca1-7735d59d56e1

Poradnik dla nowo powstałych firm: "Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą" www.parp.gov.pl/index/more/33002

Przydatne linki: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;8e207085-648f-44dc-b054-3db0c819cdcc

Poprawiony: czwartek, 10 sierpnia 2017 12:47